Имоти Полезно 

Ремонт на апартамент – от къде трябва да се започне?

Ремонтът започва с изготвяне на дизайнерски проект. Важно е ясно да разбере какъв резултат трябва да бъде постигнат и как правилно да се разпредели бюджетът, за да стане това реално. Правилната последователност на ремонт апартамент е ключът към бързото изпълнение на работата и минимизирането на потреблението на материали.

Откъде започва един ремонт в апартамента?

Ако се планира радикално да се промени външния вид на дома трябва да се знае за етапите на ремонт на апартамент в нова сграда (от нулата), тогава трябва да се започнат ремонтните дейности, като се създаде дизайнерски проект, изчисли бюджетът и да се закупят материали. Фирми специализирани в ремонт на апартамент като sofremont.com могат да помогнат за правилно извършване на ремонтните дейности.

На следващия етап се извършват демонтажни работи (този етап е необходим при ремонт на вторичен апартамент). Ако се говори за основен ремонт, тогава в допълнение към облицовката на стените, пода и тавана ще е необходимо да се демонтират и елементи от комуникационни системи (окабеляване и др.). Ако е необходимо, на този етап преградите и стените се демонтират. Трябва да се помни, че преустройството на апартамент почти винаги изисква получаване на разрешителни, а някои стени изобщо не подлежат на разрушаване или реконструкция.

При изготвянето на план за ремонт на апартамент е необходимо да се вземе предвид този момент.
Правилната последователност на ремонта на апартамента е фактор, който определя колко бързо ще приключи ремонтната работа.

Конструкциите на прозорците и вратите могат да бъдат напълно заменени или реставрирани. Всичко зависи от бюджета, желанията и моментното състояние на апартамента.

Като цяло трябва да се каже, че последователността на ремонтите в апартамент (ако говорим за стар апартамент) може да варира до известна степен в зависимост от фактори като:

• избран вид ремонт;
• използвани материали;
• работна среда;
• списък на произведенията;
• оригинално състояние на апартамента.

Някои жители се опитват да ремонтират апартамента сами. Но както показва практиката, инструкциите от Интернет и уменията за първичен ремонт не са достатъчни в 100% от случаите. Такива опити завършват с загуба на пари и необходимост от многократни ремонти.

Related posts

Leave a Comment